Vocaboly

Vocaboly 5.01

Vocaboly là một vốn từ xây dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển
Người dùng đánh giá
3.6  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.01 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Vocaboly Software
Vocaboly là một vốn từ xy dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển. Chương trình chứa năm sách: SAT, TOEFL, GRE, GMAT và VOA Đặc biệt tiếng anh, hơn 12, 000 lời nói, mỗi lời nói còn đc chu cấp với nghĩa đó, telex biểu tượng và pronunciation. Nhiều người nói cũng có mẫu cu để illustrate của họ, cách sử dụng.
Mỗi cuốn sách chứa tám flash bài với nhóm từ quan trọng. Mỗi lời nói có thể được bổ nhiệm tới một độ từ 0 tới 5, khiến những vốn từ học, rất có năng lực.
Thông tin được cập nhật vào: